ارم سی پلاس پلاس

C++ (بخوانید سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا و

چندرگه است که از برنامه‌نویسی رویه‌ای، تجرید داده‌ها و برنامه‌نویسی شیءگرا پشتیبانی می‌کند.

این زبان دارای قابلیت‌های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه‌شده با پشتیبانی از برنامه‌نویسی ساخت‌یافته،

 برنامه‌نویسی شیءگرا، برنامه‌نویسی جنریک است.

از آنجا که در ++C اشیاء را می‌توان ابتدا به ساکن از کلاس‌هایی ایجاد کرد که به هیچگونه سلسله مراتب رده‌ها و وراثت مقید نیستند،

لذا ++C از برنامه‌سازی شیء بنیاد (object-based programming) نیز پشتیبانی می‌کند.

++C به همراه جد خود C از پرطرفدارترین زبان‌های برنامه‌نویسی هستند. 

++C یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود؛

این زبان دارای قابلیت‌های زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا و زبان‌های برنامه‌نویسی سطح پایین به‌صورت هم‌زمان است.

++C توسط بی‌یارنه استراس‌تروپ ریاضی‌دان دانمارکی در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه‌های بل (Bell Labs)، برای بهبود زبان سی و

بر مبنای آن ساخته شد و آن را «C با کلاس» (C With Classes) نام‌گذاری نمود.

در سال ۱۹۸۳ به ++C تغییر نام داد.

توسعه با اضافه نمودن کلاس‌ها و ویژگی‌های دیگری مانند توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثناء انجام شد.

این زبان برنامه‌نویسی در سال ۱۹۹۸ تحت نام ISO/IEC ۱۴۸۸۲:۱۹۹۸ استاندارد شد.

نسخهٔ فعلی استاندارد این زبان ISO/IEC ۱۴۸۸۲:۲۰۱۴ است.

نمونه کدی از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس

نمونه کدی از پرژه Hello World با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس

#include<iostream>
int main ()
{
    cout<< "Hello World";
}

یک پیام بگذارید