آموزش برنامه نویسی آردوینو
قبل از هر چیز باید نرم افزار برنامه نویسی اردوینو و خود برد اردوینو را داشته باشید.

دانلود نرم افزار ادوینو یا تحت وب

تحت وب ( Web )

ویندوز هفت و جدیدتر ( Windows )

لینوکس ( Linux )

مک او اس ایکس 10.10 و جدید تر ( Mac OS X )

خرید اردوینو در صورت نداشتن

موقعی که نرم افزار اردوینو و برد ان را داشتید :

نکته ها :

نکته اول : معرفی پایه های اردوینو

در این تصویر تمامی پایه های یک اردوینو Uno وجود دارد.
پایه های سیاه به معنی قطب منفی ( زمین ) هست.
پایه های قرمز به معنی قطب مثبت ( ولتاژ ) هست.
پایه های زرد ، پایه های انالوگ هست.
پایه های سبز ، پایه های دیجیتال هست.

شاید سوال باشد که :

پایه آنالوگ و پایه دیجیتال چیستند و چه فرقی با هم دارند ؟

تعریف پایه دیجیتال : به خروجی از یک قطعه که یا 1 و یا 0 ( روشن و خاموش ) باشد ، می گویند : خروجی این قطعه دیجیتال است .
مثال : کلید های فشاری – هنگامی که انها را فشار رمی دهید 1 و در غیر این صورت ، 0 است.

تعریف آنالوگ : به خرووجی که 0 و 1 نباشد ، می گویند : خروجی این قطعه آنالوگ است.
اندازه ای که آنالوگ بین انها خروجی می دهد ، از 0 تا 255 است.
مثال : سنسور خورشیدی – هنگامی که به ان نور می تابد عددی بیشتر از 10 می دهد و در غیر این صورت ، 0 است.

آموزش :

پروژه اول : یک دیود نوری را با آردوینو روشن کنید

در این پروژه می خوایم :

مداری بسازیم که یک دیود نوری را روشن کند

بیاید بسازیم !

اول مدار زیر را روی آردوینو پیاده سازی کنید

قطب مثبت دیود نوری را به پایه 13 دیجیتال اردوینو وصل کنید
پایه منفی دیود نوری را به زمین ( GND ) وصل کنید
پایه بلند دیود نوری مثبت و پایه کوتاه ان منفی است

حالا نرم افزار آردوینو را باز کنید.

این کد جهت روشن کردن یک دیود نوری است. 
نیازی نیست جاهایی که من / گذاشته ام رو بنویسید
نکته مهم : به بزرگی و کوچیکی کد ها توجه کنید. 

نکته : 
می توانید هم True بگدارید و هم 1 بگدارید
این کد جهت روشن کردن یک دیود نوری است.
نیازی نیست جاهایی که من / گذاشته ام رو بنویسید
نکته مهم : به بزرگی و کوچیکی کد ها توجه کنید.

نکته :
می توانید هم True بگدارید و هم 1 بگدارید

دقت داشته باشید که قبل از نوشتن این کد ها ، در بالای صفحه در نیمه چپ یک جهبع به شکل زیر وجو دارد :

که باید بردی که می خواهید روش کد ها را اپلود کنید انتخاب کنید. تا زمانی کع این گزینه پر نشود ، نه می توانید کامپایل کنید و نه اپلود کنید.

هدف ها از ساخت این پرژه :

 • آشنایی با چگونگی مدل برنامه نویسی آردوینو
 • آشنایی با دستورات pinMode و digitalWrite
 • چگونگی تعریف یک پایه برای یک شیء
 • آشنایی با متد های setup و loop

پروژه دوم : ساخت مدارچشمک زن

در این پروژه می خوایم :

مداری بسازیم که چشمک بزند

بیاید بسازیم !

ابتدا مداری روی آردوینو به شکل زیر رسم کنید :

منفی آردوینو را به تمامی پایه منفی دیود های نوری وصل کنید
قطب های مثبت دیود های نوری را به پایه های 13 ، 12 و 11 وصل کنید
نکته : رنگ دیود نوری خیلی مهم نیست. ترتیب پایه هایی هم که وصل می کنید فرقی ندارد

حالا نرم افزار آردوینو را باز کنید.

این کد جهت چشمک دار کردن سه دیود نوری است
نیازی نیست جاهایی که من / گذاشته ام رو بنویسید
نکته مهم : به کوچیکی و بزرگی کد ها دقت داشته باشید

نکته :
می توانید هم True بگدارید و هم 1 بگدارید
این کد جهت چشمک دار کردن سه دیود نوری است
نیازی نیست جاهایی که من / گذاشته ام رو بنویسید
نکته مهم : به کوچیکی و بزرگی کد ها دقت داشته باشید

نکته :
می توانید هم True بگدارید و هم 1 بگدارید

هدف ها از ساخت این پرژه :

 • آشنایی با دستور delay برای نگه داشتن کد ها

پروژه سوم : با فشار هر کلید ، مدار ، یک مدل چشمک بزند

در این پروژه میخوایم :

مداری را بسازیم که با فشار کلید 1 ( برای مثال کلید سمت چپی ) دیود های نوری به یک شکل چشم بزنند ولی با فشار کلید 2 ( کلید سمت راست ) دیود های نوری به یک شکل دیگر چشمک بزنند.

بیاید بسازیم !

ابتدا مداری روی آردوینو به شکل زیر رسم کنید :

حالا نرم افزار آردوینو را باز کنید.

به دلیل زیاد بودن کد ها ، نمی توان از انها عکس گذاشت.

هدف ها از ساخت این پرژه :

 • آشنایی با if ، else if و else جهت بررسی
 • چگونگی خواندن اطلاعاتی از جنس دیجیتال

پروژه چهارم : خروجی آنالوگ

در این پروژه می خوایم :

از یک سنسور از جنس خروجی آنالوگ ، خروجی دریافت کنیم.

تریف سریال : یک صفحه خالی که در ان جهت گرفتن ورودی از کاربر و نشان دادن یک نوشته

بیاید بسازیم !

ابتدا مداری روی آردوینو به شکل زیر رسم کنید :

اون قطعه ای که رویش خط دارد که بالا و پایین رفته است ، نامش دیود خورشیدی است

حالا نرم افزار آردوینو را باز کنید.

هدف ها از ساخت این پرژه :

 • چگونگی خواندن اطلاعاتی از جنس آنالوگ
 • آشنایی با سریال
 • آشنایی با سنسور خورشیدی

پروژه پنجم : دستورات شرطی و حلقه های تکرار

در این پروژه می خوایم :

دستورات شرطی و انواع حلقه های تکرار را یاد بگیریم و از اون ها که خیلی مهم هستند استفاده کنیم.

بیاید بدانیم !

دستورات شرطی

دستور if

if – این یک شرط اصلی است
این شرط در زمانی اجرا می شود که نتیجه جواب ورودی های ان ، true باشد.

else if – این شرطی است که همیشه بعد از if می اید. ولی اگر که یک بار از این شرط استفاده کرده باشید ، می توانید باز هم از ان استفاده کرده باشید.
این شرط زمانی اجرا می شود که شرطی که قبل از ان نوشته شده ، خروجی false دهد.

else – این شرط بعد از else if و if می اید. اگر تمامی شرط هایی که نوشته اید منقضی شود ( یعنی همه شرط نا درست باشد ) کامپایلر ، اگر else وجود داشته باشد ، وارد ان می شود.
این شرط در زمانی اجرا می شود که هیچ کدام از شرط هایی که نوشته اید درست نباشد ( یعنی خروجی ان شرط ، false ) باشد.

دستور Stitch

این دستور به یک جور شرط است که مثل if کار می کند. ولی با این تفاوت که یک حلقه باز می کند.

این یک مدل ساده از نوع متغیر رشته ای است که در Switch ، قرار گرفته است.
شما می توانید از هر جنسی ( در تمام زبان های برنامه نویسی جدید به جز Arduino ) که می خواید در Switch بگذارید و ازش خروجی بگیرید.

حالا کد های ان :

دستور case که من در switch نوشته ام ، در واقع همان if است ؛ ولی در switch به شکل case نوشته می شود.

دستور default هم که در switch نوشته ام ، همان else است؛ ولی در switch به شکل default نوشته می شود.

چند نکته :

 • توجه داشته باشید که حتما باید break را زمانی که می خواید شرط را به پایان برسانید ، بنویسید! وگر نه باعث می شه که شرط بعدی هم برسی بشه.
 • اگر می خواهید که چند شرط را به عنوان OR منطقی بنویسید ، باید به شکل زیر بنویسید :

دقت کنید که می تونید هر چند تا case که می خواید بنویسید ولی برای اینکه شرط OR منطقی باشند نباید break بنویسید.

حلقه های تکرار

دستور While

این دستور یک شرط است که در صورت درست بودن ان ، وارد ان می شود و یک حلقه تکرار را به وجود می اورد. while یک حلقه تکرار است که تا زمانی که شرط ورودی درست باشد ، کار های اعمال شده را انجام می دهد.

تصویر بالا یک شرط فعال از while را نشان می دهد.

پروژه ششم : ساخت یک فاصله سنج

در این پروژه می خوایم :

 • یاد بگیریم که چگونه از ultraSonic استفاده کنیم.
 • با یک سری مدل متغیر های جدید اشنا بشیم.

بیاید بدانیم !

Ultra Sonic چیست ؟

Ultra Sonic یک سنسور فاصله سنج است که یک سیگنال را می فرستد و طول فاصله ای که سیگنال حرکت کرده است را دریافت و خروجیمی دهد. ( نه به طور دقیق )

بیاید بسازیم !

اول برد زیر را روی اردوینو سوار کنید.

سپس کد زیر را بنویسید.

درحال انتشار مطلب هستیم … به زودی پروژه های آپلود می شوند.

یک پیام بگذارید