پایتون (به انگلیسی: Python) یک زبان برنامه‌نویسی تفسیری، سطح بالا، و همه منظوره است. Python که خیدو فان روسوم آن را طراحی کرده‌است. اولین بار در سال ۱۹۹۱ منتشر شده‌است. فلسفه اصلی طراحی python «خوانایی بالای کد» می‌باشد و نویسه‌های فاصله خالی در آن معنادار هستند و مکرر استفاده می‌شوند. شیء گرایی Python ساختار زبانی و دیدگاه شیءگرا در python به گونه‌ای طراحی شده‌است که به برنامه‌نویس ، امکان نوشتن
بیشتر بخوانید