نرم افزار هایی که می توان با انها برنامه نویسی کرد. برای دیدن ارم های Visual Studio روی این جمله کلیک کنید. Visual Studio دقت کنید که فقط ارم های بنفش ارم Visual Studio هستند و بقیه که ابی هستند ارم Visual Studio Code هستند و این دو متفاوت اند. نرم افزار visual studio یک
بیشتر بخوانید