درباره قطعات الکترونیک چیزی می دانید؟ قسمت اول : اشنایی با نام قطعات الکترونیک ترانزیستور کریستال کوچک / برزگ / ساعت مقاومت فرستنده و گیرنده دیود نوری مقاومت نوری سنسور لرزنده خازن الکترولیت / عدسی / سرامیکی پاتانسیومتر / ولوم ( مقاومت متغییر ) سلف ( سیم پیچ ) آیسی دیود کلید بوق و میکرفون
بیشتر بخوانید