اگر قصد خرید از این سایت را دارید ، لطفا به شرایط زیر توجه داشته باشید :

  • از انتشار فایل های این وب سایت خود داری کنید.
  • در نظر داشته باشید که این کتابخانه ها جهت استفاده هستند.
  • از انتشار کوپن های این وبسایت به هر کس دیگه خود داری کنید.
  • دقت داشته باشید که کوپن های این وبسایت یک بار مصرف هستند.